Harmonogram

Home / Dla ucznia / Egzamin zawodowy / Harmonogram

SZKOLNY HARMONOGRAM – SESJA 1 STYCZEŃ-LUTY 2023

LISTY ZDAJĄCYCH

CZĘŚĆ PRAKTYCZNACZĘŚĆ PISEMNA
KWALIFIKACJA
SPL.01lista 1
SPL.04lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
EKA.04lista 1
EKA.05lista 1 lista 1
lista 2
INF.02lista 1lista 1
INF.03lista 1lista 1
lista 2
lista 3
PGF.07lista 1
PGF.08lista 1lista 1
lista 2
HGT.07lista 1
HGT.08lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
AU.22lista 1
AU.30lista 1
AU.32lista 1
AU.35lista 1lista 1
AU.36lista 1lista 1
TG.15lista 1
EE.09lista 1

SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

STYCZEŃ – LUTY 2023

Harmonogram egzaminu zawodowego – część pisemna SESJA 1

Harmonogram egzaminu zawodowego – część praktyczna SESJA 1


Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Formuła 2019

Formuła 2017

Formuła 2012


SZKOLNY HARMONOGRAM – SESJA 2 CZERWIEC-LIPIEC 2022

LISTY ZDAJĄCYCH

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA
KWALIFIKACJA
SPL.01lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
EKA.04lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
HGT.07lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
lista 5
PGF.07lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
INF.02lista 1
lista 2
lista 3
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
TG.14lista 1lista 1
AU.35lista 1lista 1
TG.15lista 1
lista 2
lista 3
lista 1
AU.32lista 1
lista 2
lista 1
AU.30lista 1lista 1
AU.36lista 1lista 1
EE.09lista 1lista 1
E.14lista 1lista 1
EE.08lista 1

SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO


SZKOLNY HARMONOGRAM – SESJA 1 STYCZEŃ-LUTY 2022

LISTY ZDAJĄCYCH


SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019