W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady zakładania i organizowania działalności handlowej. Uczy się oceny konkurencji, technik i metod promocji produktu oraz towaroznawstwa. Poznaje zasady projektowania strategii rozwoju firmy handlowej na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzenia rachunkowości i korespondencji w firmach handlowych.

W ramach zawodu technik handlowiec uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

– Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży
– Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności handlowej

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • Dowiesz się, jak założyć własną działalność handlową i prowadzić ją lepiej od konkurencji,
 • Poznasz działalność detaliczną i hurtową sklepu i innych jednostek handlowych oraz mechanizm ustalania cen,
 • Poznasz zasady public relations i tajemnice promocji produktu,
 • Nauczysz się profesjonalnej obsługi klienta,
 • Dokonasz samodzielnie analizy sytuacji firmy na rynku lokalnym i międzynarodowym
 • Nauczysz się prowadzić rachunkowość handlową
 • Będziesz umiał sporządzać biznesplan oraz pisma handlowe w języku polskim i obcym,
 • Odbędziesz praktykę zawodową w klasie III w wymiarze 4 tygodni w podmiotach handlowych, gospodarczych i instytucjach finansowych.
 • Uzyskasz tytuł: Technik handlowiec!
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!
 • Uzyskasz przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na dowolnym kierunku zwłaszcza na kierunkach związanych z handlem międzynarodowym, transportem, spedycją, logistyką, bezpieczeństwem pracy, obsługi celnej i innych.

UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU:

Absolwent kierunku kształcenia w zawodzie technik handlowiec może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI