TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Home / Kierunki kształcenia / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy. Uczy się sporządzania dokumentacji kadrowej. Poznaje zasady prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń i rozliczania wynagrodzeń. Uczy się prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi oraz przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.

W ramach zawodu technik rachunkowości uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI, to:
 • Nauczysz się prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • Nauczysz się sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • Będziesz umiał prowadzić analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • Nauczysz się rozliczać wynagrodzenia;
 • Dowiesz się jak prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi;
 • Nauczysz się organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • Nauczysz się rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Będziesz potrafił ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • Nauczysz się przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.
 • Uzyskasz tytuł: Technik rachunkowości!
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!

Miejsce realizacji praktyk zawodowych w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, biura rachunkowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Absolwent kierunku kształcenia w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI