TECHNIK EKONOMISTA

W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i prawa. Zgłębia tajemnice mechanizmów rynkowych, badań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowo-płacowej oraz korespondencji w sprawach handlowych i osobowych.

W ramach zawodu technik ekonomista uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

– Kwalifikacja 1: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
– Kwalifikacja 2: Prowadzenie rachunkowości

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • Dowiesz się, jak założyć i prowadzić własną firmę,
 • Poznasz zasady inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych i możliwości pomnażania swoich pieniędzy,
 • Nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zaciągania kredytów i zakładania lokat bankowych,
 • Nauczysz się prowadzenia rachunkowości {także komputerowej} i ewidencji procesów gospodarczych
 • Zrozumiesz, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i czym się różni mikroekonomia od makroekonomii
 • Nauczysz się sporządzać biznesplan i analizować informacje o firmie na podstawie raportów finansowych i informacji gospodarczych,
 • Nauczysz się interpretować i wykorzystywać przepisy prawa.
 • Odbędziesz praktykę zawodową w klasie III w wymiarze 4 tygodni poza szkołą w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych oraz 2 tygodnie w szkole w formie firmy symulacyjnej.
 • Uzyskasz tytuł: Technik ekonomista!
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!
 • Uzyskasz przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na dowolnym kierunku zwłaszcza na kierunkach z zakresu: ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, logistyki, zarządzania bezpieczeństwem pracy, rachunkowości i innych pokrewnych.

UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!!

Absolwent kierunku kształcącego w zawodzie technik ekonomista może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA