RODO

Home / Dokumenty / RODO

ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH

DYREKTOR  SZKOŁY

Siedziba administratora 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Staszica 18
Telefon 52 385 25 86
Adres e-mail daneosobowe@staszic.eu

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ

MICHAŁ ŁUKASZEWICZ
Adres siedziby inspektora 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Staszica 18
Telefon 602 504 781
Adres e-mail lukaszewicz83@gmail.com
Kontakt osobisty od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych przez Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle n. Not. oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle n. Not. Z Administratorem Danych można  skontaktować się z telefonując pod numer: 52 3852586 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Staszica 18, 89-100 Nakło n. Not.
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: lukaszewicz83@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
  3. Wasze dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku nauki oraz wymagań zapisów ustawy o systemie oświaty. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Waszych danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Wasze dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  7. Macie prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Przekazanie nam Waszych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdej osoby, wobec której realizujemy cele opisane w punkcie 3.
  10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.