PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM