TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

W ramach kształcenia w tym zwodzie uczeń poznaje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce rynkowej. Zgłębia zagadnienia związane z planowaniem produkcji, przepływem zasobów i informacji, magazynowaniem, dystrybucją, transportem oraz zaopatrzeniem.

W ramach zawodu technik logistyk uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

AU.22 Obsługa magazynów
AU.32 Organizacja transportu
Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w zawodzie TECHNIK LOGISTYK, to:
 • Dowiesz się, jak organizować przepływ – transport surowców i materiałów od źródła ich powstania, aż do końcowego odbiorcy;
 • Poznasz zasady planowania i realizacji działań gospodarczych;
 • Nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania w oparciu o znajomość potrzeb rynku;
 • Nauczysz się organizować przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami;
 • Dowiesz się, jak stosować rozwiązania logistyczne w procesie produkcji, dystrybucji, magazynowaniu i zaopatrzeniu;
 • Nauczysz się obsługi nowoczesnych programów komputerowych, które są wykorzystywane w branży logistycznej;
 • Opanujesz dwa języki obce!
 • Odbędziesz praktykę zawodową w przedsiębiorstwie logistycznym, transportowym lub spedycyjnym;
 • Będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych;
 • Uzyskasz tytuł: Technik logistyk!
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!
UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU:

Kształcenie w zawodzie TECHNIK LOGISTYK doskonale przygotowuje do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego i wojsku, na terenie całego kraju i za granicą. Jest również świetnym początkiem dla wszystkich, którzy marzą o studiach w kierunku logistycznym lub innym.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK