TECHNIK LOGISTYK

W ramach kształcenia w tym zwodzie uczeń poznaje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce rynkowej. Zgłębia zagadnienia związane z planowaniem produkcji, przepływem zasobów i informacji, magazynowaniem, dystrybucją, transportem oraz zaopatrzeniem.

W ramach zawodu technik logistyk uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

– Kwalifikacja 1. (AU.22) Obsługa magazynów

– Kwalifikacja 2. (AU.32) Organizacja transportu

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • · Dowiesz się, jak organizować przepływ – transport surowców i materiałów od źródła ich powstania, aż do końcowego odbiorcy,
 • · Poznasz zasady planowania i realizacji działań gospodarczych,
 • · Nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania w oparciu o znajomość potrzeb rynku,
 • · Nauczysz się organizować przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami,
 • · Dowiesz się, jak stosować rozwiązania logistyczne w procesie produkcji, dystrybucji, magazynowaniu i zaopatrzeniu,
 • · Nauczysz się obsługi nowoczesnych programów komputerowych, które są wykorzystywane w branży logistycznej,
 • · Opanujesz dwa języki obce!
 • · Odbędziesz praktykę zawodową w przedsiębiorstwie logistycznym, transportowym lub spedycyjnym,
 • · Będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych,
 • · Uzyskasz tytuł: Technik logistyk!
 • · Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!

UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU:

Kształcenie w zawodzie technik logistyk doskonale przygotowuje do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego i wojsku, na terenie całego kraju i za granicą. Jest również świetnym początkiem dla wszystkich, którzy marzą o studiach w kierunku logistycznym lub innym.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK