Wzory usprawiedliwień i zwolnień

Home / Dla ucznia / Wzory usprawiedliwień i zwolnień

Zgodnie z przyjętą uchwałą RP z dnia 24.01.2017 zostają wprowadzone ujednolicone wzory USPRAWIEDLIWIEŃ i ZWOLNIEŃ.

Wzory należy wydrukować, ważność druków musi być potwierdzona pieczęcią ZS im. Stanisława Staszica.

Wszelkich informacji udzielają wychowawcy klas.

wzór usprawiedliwień (PDF) wzór zwolnień (PDF)