TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje rodzaje turystyki i usług turystycznych, podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym, zadania organizatorów turystyki, produkty turystyczne, geografię turystyczną Polski i świata, specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego, różne formy sprzedaży usług i imprez turystycznych, obsługę ruchu turystycznego.

W ramach zawodu technik obsługi turystycznej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

TG.14. Planowanie i realizacja  imprez i usług turystycznych
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, to:
 • Poznasz walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne Polski i świata;
 • Nauczysz się zamawiania usług turystycznych;
 • Poznasz sposoby prowadzenia rezerwacji imprez i usług turystycznych;
 • Nauczysz się opracowywać dokumentację usług turystycznych;
 • Poznasz kalkulację i rozliczanie kosztów usług turystycznych;
 • Nauczysz się prowadzenia rachunkowości {także komputerowej} i ewidencji procesów gospodarczych w zakresie usług turystycznych;
 • Poznasz specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego ;
 • Nauczysz się interpretować i wykorzystywać przepisy prawa dotyczące turystyki;
 • Odbędziesz praktykę zawodową w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, w biurach turystycznych, punktach informacji turystycznej.
 • Będziesz doskonale przygotowany do pracy w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, na promach i statkach, do pracy w organach administracji samorządowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz do podjęcia studiów inżynierskich i licencjackich.
 • Uzyskasz tytuł: Technik Obsługi Turystycznej!
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności, wydany w języku polskim i angielskim – honorowany we wszystkich krajach UE!
UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU:

Absolwent kierunku kształcącego w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie działalności turystyczne;
 • organizowanie imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczanie imprez i usług turystycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ