TECHNIK REKLAMY

TECHNIK  REKLAMY

 • Nauka w szkole trwa 4 lata
 • Po ukończeniu nauki przystępujesz do matury i egzaminu zawodowego

Ucząc się w zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY potrafi:
 • Planować i organizować działalność reklamową i promocyjną;
 • Określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa;
 • Sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych;
 • Stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych;
 • Planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach;
 • Nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców;
 • Stosować metody badań rynku reklamy;
 • Testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją;
 • Oceniać wartość przygotowanych reklam;
 • Oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej;
 • Wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej;
 • Opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych;
 • Prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami;
 • Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

 • Technik organizacji reklamy;
 • Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży);
 • Specjalista do spraw public relations;
 • Specjalista do spraw reklamy;
 • Administrator produkcji filmowej;
 • Handlowiec;
 • Organizator usług sprzedaży internetowej;
 • Przedstawiciel handlowy;
 • Telemarketer;
 • Sprzedawca na telefon.

Uczeń naszego Technikum pod koniec klasy pierwszej sam dokonuje wyboru przedmiotów ogólnokształcących nauczanych na poziomie rozszerzonym!!!

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY