Rada rodziców

Home / Dla rodzica / Rada rodziców

==============================================

Uchwała Rady Rodziców

1. Ustala się roczną wpłatę ucznia na Fundusz Rady Rodziców w wysokości nie mniejszej niż 100 zł od ucznia (w przypadku gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo – 100 zł od rodziny). Uczniowie klas maturalnych 60 zł.
2. Wpłata powinna być dokonywana do dnia 31 października każdego roku.
3. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, rodzice będą proszeni o złożenie pisemnej deklaracji wpłat.
4. Wpłaty pieniężne na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

50 8179 0009 0000 1384 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły za potwierdzeniem wpłaty.

=========================================================================

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW!

Uczniowie ubezpieczani są indywidualnie przez swoich rodziców.