Kategoria: <span>Rekrutacja</span>

Home / Rekrutacja
Wpis

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice i Uczniowie ! W dniu 14 czerwca br. kończymy pierwszy etap prowadzonej do szkół ponadpodstawowych rekrutacji na rok szkolny 2024/2025. Wnioski, można składać do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zablokowany. Uprzejmie przypominamy, że wypełniony wniosek należy pobrać, wydrukować, złożyć podpisy i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o szczególne...

Wpis

„Kierunek na sukces”- rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację do projektu finansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Kierunek na sukces”. Nabór dotyczy czterotygodniowej mobilności, która zostanie zrealizowana od 28.09.2024r.do 26.10.2024r. w Hiszpanii. Aplikować mogą uczniowie klas III ZS im. S. Staszica kształcący się na kierunkach technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik reklamy oraz technik rachunkowości. Uczeń ubiegający się o...

Zakończenie rekrutacji na zajęcia
Wpis

Zakończenie rekrutacji na zajęcia

Zakończyła się rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia tematyczne w ramach projektu pt. „Moje liceum II – program wsparcia uczniów szkół ogólnokształcących na terenie powiatu nakielskiego”. Proszę zgłaszać się do szkolnego koordynatora projektu – p. Sandry Kurdynowskiej w celu poznania wyników. W roku szkolnym 2024/2025 zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający na kurs na prawo...

Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem
Wpis

Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem

Uczniowie STASZICA rusza rekrutacja na staże w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP. Rekrutacja na staże przewidziana jest w terminie od 8 do 19 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a następnie...

Szkoła zawodowa świadomym wyborem
Wpis

Szkoła zawodowa świadomym wyborem

Uczniowie STASZICA rusza nabór na kursy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP. Rekrutacja na kursy przewidziana jest w terminie od 18 marca do 5 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a...