Kategoria: <span>Rekrutacja</span>

Home / Rekrutacja
Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem
Wpis

Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem

Uczniowie STASZICA rusza rekrutacja na staże w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP. Rekrutacja na staże przewidziana jest w terminie od 8 do 19 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a następnie...

Szkoła zawodowa świadomym wyborem
Wpis

Szkoła zawodowa świadomym wyborem

Uczniowie STASZICA rusza nabór na kursy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP. Rekrutacja na kursy przewidziana jest w terminie od 18 marca do 5 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a...