Szkoła zawodowa świadomym wyborem

Uczniowie STASZICA rusza nabór na kursy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP.

Rekrutacja na kursy przewidziana jest w terminie od 18 marca do 5 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a następnie podejmijcie świadomą decyzję o uczestnictwie w kursach. Waszym regulaminowym obowiązkiem będzie dodatkowo realizacja 9 godzinnego szkolenia warsztatowego. Wypełnione zgodnie z zaleceniami dokumenty najlepiej składać w sekretariacie szkoły.

Projekt jest adresowany głównie dla uczniów klas 3 oraz 4. Wszystkie informacje umieszczane będą na stronie szkoły, naszym fb, stronie powiatu oraz wysyłane Wam na e-dziennik.

Uwaga: w naszej szkole nie jest przewidziana realizacja kursu kosmetycznego.

Szkolny koordynator projektu Szkoła zawodowa świadomym wyborem: Tomasz Suty