„Kierunek na sukces”- rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację do projektu finansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Kierunek na sukces”. Nabór dotyczy czterotygodniowej mobilności, która zostanie zrealizowana od 28.09.2024r.do 26.10.2024r. w Hiszpanii. Aplikować mogą uczniowie klas III ZS im. S. Staszica kształcący się na kierunkach technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik reklamy oraz technik rachunkowości.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w terminie do  14. czerwca 2024r  powinien złożyć do koordynatora projektu p. Moniki Rydzyńskiej lub nauczyciela wchodzącego w skład zespołu ds. projektu następujące dokumenty: 

  • formularz zgłoszeniowy  oraz oświadczenie rodziców/ opiekunów – do pobrania ze strony Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, 
  • CV w języku angielskim. 

Wyjazdy stażowe dla osób zakwalifikowanych zastąpią szkolne praktyki zawodowe.