ÓSMOKLASISTO! ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W STASZICU!

Jeśli z jakiegoś powodu nie widzisz siebie w technikum ani w szkole branżowej, proponujemy Ci podjęcie nauki w liceum ogólnokształcącym w „Staszicu”.

Dla kogo liceum?

 • dla uczniów, którzy mają już sprecyzowane plany edukacyjne na przyszłość, a więc wiedzą, że na pewno pójdą na studia, przede wszystkim w zakresie filologii angielskiej, ponieważ nasze liceum prowadzi właśnie nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
 • dla uczniów, którzy planują studiować szeroko pojęte nauki humanistyczne, np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, polonistykę, filozofię, kognitywistykę, dziennikarstwo, prawo, ponieważ duży nacisk kładziemy właśnie na nauki humanistyczne,
 • w liceum odnajdą się także osoby, które odznaczają się umysłem ścisłym i myślą
  o studiach matematyczno-przyrodniczych, np. matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
 • oferta naszego liceum skierowana jest także dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych edukacyjnych i zawodowych planów na przyszłość, jednak wiedzą, że na pewno pójdą na studia; liceum daje możliwość odkrycia jeszcze nie uświadomionych talentów i zdolności,
 • nasze liceum jest świetną propozycją dla tych, którzy mają wiele zainteresowań
  i zamierzają rozwijać je wszystkie po to, aby później skupić się na tych, które mają największe osobiste znaczenie.

Co proponujemy?

 • nabycie obszernej wiedzy zarówno powszechnej, jak i szczegółowej zgodnie
  z  indywidualnymi zainteresowaniami,
 • solidne przygotowanie do matury, zarówno w zakresie podstawowym, jak
  i rozszerzonym,
 • wszechstronny rozwój osobowości,
 • udział w licznych kołach zainteresowań, a jeśli jeszcze takiego nie prowadzimy, koniecznie daj nam znać, a postaramy się utworzyć je dla Ciebie,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności interpersonalnych, koniecznych do świadomego
  i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym.

tekst: Tomasz Meliński