Kategoria: <span>Egzaminy zawodowe</span>

Home / Egzaminy zawodowe
Wpis

Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego!

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2023 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji styczeń – luty 2024 r. do dnia 12   września  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego...

Wpis

Komunikat dyrektora CKE

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2023 r. , 2023 LATO.  Formuła 2019  część pisemna: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf część praktyczna: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf Formuła 2017 część pisemna: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/1B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017.pdf część praktyczna: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf Formuła 2012 część...

Wpis

Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2023  r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji  czerwiec – lipiec 2023 r.  do dnia  05   kwietnia  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u  kierownika szkolenia...

Wpis

Komunikat OKE

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2023, potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie  lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem. Opłata za egzamin

Wpis

Szkolny harmonogram egzaminu zawodowego – Sesja 1, styczeń – luty 2023r.

Absolwenci oraz  uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów  zawodowych o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty 2023,  formuła 2017 i formuła 2019. Harmonogram egzaminów w sesji 1, styczeń – luty – 2023  znajduje się na szkolnej stronie internetowej, w zakładce – Egzamin zawodowy – Harmonogram egzaminu zawodowego.