Kategoria: <span>Egzaminy zawodowe</span>

Home / Egzaminy zawodowe
Wpis

Komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminach zawodowych

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012, formuła 2017 część pisemna https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPis-PP2012_2017.pdf część praktyczna https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPra-PP2012_2017.pdf Formuła 2019 część pisemna https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPis-PP2019.pdf część praktyczna https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPra-PP2019.pdf

Wpis

Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2021 ) o składanie deklaracji jeżeli jeszcze tego nie uczynili. Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do 07.02.2021 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego. Wzory deklaracji dla klas IV: IVA, TL, AU.32 IVB, TOR, AU.30 IVB,… Czytaj więcej Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Wpis

Komunikat dyrektora CKE z dnia 10 grudnia 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r – formuła 2012 i formuła 2017 CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wpis

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń-luty 2021. Harmonogram egzaminów w sesji styczeń-luty 2021 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2021 – Harmonogram egzaminu zawodowego. Kierownik praktycznej nauki zawodu Grażyna Kinderman

Wpis

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty   2021, formuła 2012 i formuła 2017. Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty  2021 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2021 – Harmonogram egzaminu w zawodzie.

Wpis

Komunikat OKE – opłata za egzamin

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2021, potwierdzającego   kwalifikacje w zawodzie   lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem. KOMUNIKAT – Opłata za egzamin