Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem

Uczniowie STASZICA rusza rekrutacja na staże w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP.

Rekrutacja na staże przewidziana jest w terminie od 8 do 19 kwietnia. Zapoznajcie się proszę z załączonym regulaminem, a następnie podejmijcie świadomą decyzję o uczestnictwie w stażu. Wypełnione zgodnie z zaleceniami dokumenty najlepiej składać w sekretariacie szkoły.

Projekt jest adresowany głównie dla uczniów klas 3 oraz 4. Wszystkie informacje umieszczane będą również na stronie szkoły, naszym fb, stronie powiatu oraz wysyłane Wam na e-dziennik.

Staże mamy zaplanowane na dwa lata szkolne (wakacje 2024 i wakacje 2025).

Nasze rekomendacje są takie aby w wakacje 2024 starać się zorganizować jak największą ilość staży.

Szkolny koordynator projektu Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem: Tomasz Suty

PS. Wydrukowane formularze będą dostępne również od jutra w sekretariacie.

https://www.staszic.info/wp-content/uploads/2024/04/Formularz-zgloszeniowy-UCZEN-STAZ_SzkolaZawodowa.docx

https://www.staszic.info/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin-Szkola-zawodowa_11.03.docx