Kategoria: <span>Matura</span>

Home / Matura
Wpis

Informacja dla maturzystów

Przypominamy, iż zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12. lipca 2021 r. złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Oświadczenie można złożyć… Czytaj więcej Informacja dla maturzystów

Wpis

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

MATURZYŚCI A.D. 2020 Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od wtorku, dn. 11. sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00-13.00. Od dnia 20. sierpnia świadectwa będzie można odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Przypominamy o dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Wpis

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY

Zapraszam wszystkich tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami, w tym harmonogramami, które zostały zamieszczone w zakładce MATURA 2020 – KOMUNIKATY. Szczególnie uważnie proszę się zaznajomić ze SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI ORGANIZACYJNYMI.

Wpis

Próbne matury 2016 w Staszicu

        Od 22 do 25 listopada przyszli maturzyści naszej szkoły przystępowali do próbnej matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.