Kategoria: <span>Języki obce</span>

Home / Języki obce
Projekt Social Ex/Inclusion
Wpis

Projekt Social Ex/Inclusion

Uczniowie klas 1a, 2d i 4bP uczestniczą w projekcie eTwinning pod nazwą Social Ex/Inclusion, poświęconym wykluczeniu i włączeniu społecznemu. W przedsięwzięciu biorą udział następujące kraje: Polska, Turcja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Malezja i Rumunia. Od samego początku uczniowie „Staszica” z dużym zaangażowaniem realizują kolejne zadania, doskonaląc kompetencje w ramach wszystkich sprawności językowych. Sandra Kurdynwska