Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w poprzednich sesjach, mogą złożyć deklarację do ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2024 r. do dnia 07 lutego 2024 r.

Natomiast w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2024 r. – Zima – do 04 kwietnia 2024 r.

Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru dla sesji styczeń – luty  2024, Zima od 08 kwietnia 2024 r.