Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2023 r. , 2023 LATO.

Formuła 2019

część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019-bez%20BPO.03_BPO.04.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019-bez%20BPO.04.pdf

Formuła 2017

część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1C.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017-bez%20MS.20_MS.21.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-bez%20Z.23_MS.21.pdf