Author: admin

Home / admin
Inauguracja roku 2021/2022
Wpis

Inauguracja

1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Najpierw w hali gimnastycznej odbyło się spotkanie dla 144 nowych uczniów naszej szkoły, którzy rozpoczęli naukę w pięciu oddziałach klas pierwszych. Po powitaniu i przedstawieniu wychowawców klas młodzież udała się do swoich sal lekcyjnych. Pozostałe klasy spotkały się o godz. 10.30 z wychowawcami klas w swoich… Czytaj więcej Inauguracja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Wpis

Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń- luty 2021, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. do dnia 8. kwietnia 2021 r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły, kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.Deklaracje będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole lub… Czytaj więcej Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie