Inauguracja

1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Najpierw w hali gimnastycznej odbyło się spotkanie dla 144 nowych uczniów naszej szkoły, którzy rozpoczęli naukę w pięciu oddziałach klas pierwszych. Po powitaniu i przedstawieniu wychowawców klas młodzież udała się do swoich sal lekcyjnych. Pozostałe klasy spotkały się o godz. 10.30 z wychowawcami klas w swoich salach.

Obecnie w naszej szkole uczy się ponad 730 uczniów w 27 oddziałach. Wśród nich klasy pierwsze:

I a – liceum ogólnokształcące (wychowawca Pani Monika Rydzyńska),

I b – technikum kształcące w zawodzie technik organizacji turystyki (wychowawca Pan Krzysztof Borus),

I c – technikum kształcące w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości (wychowawca Pani Dorota Januszewska) ,

I d – technikum kształcące w zawodach technik logistyk oraz technik reklamy (wychowawca Pani Monika Pilarska),

I e – technikum kształcące w zawodzie technik informatyk (wychowawca Pan Maciej Daniel).