Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2023 r., Zima 2023 r. znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy – Komunikaty.