Komunikaty

Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2023r., 2023 LATO.

Formuła 2019

część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019-bez%20BPO.03_BPO.04.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019-bez%20BPO.04.pdf

Formuła 2017

część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1C.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017-bez%20MS.20_MS.21.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-bez%20Z.23_MS.21.pdf


Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w poprzednich sesjach, mogą złożyć deklarację do ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2024 r. do dnia 07 lutego 2024 r.

Natomiast w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2024 r. – Zima – do 04 kwietnia 2024 r.

Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru dla sesji styczeń – luty  2024, Zima od 08 kwietnia 2024 r.


Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Formuła 2019

część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf


Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego !

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2023 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji styczeń – luty 2024 r. do dnia 12   września  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie  elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru dla sesji 2023 lato od  08 września 2023 r.


Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów zawodowych o zapoznanie się z ze szkolnym harmonogramem zdawania egzaminu zawodowego w Sesji 2, czerwiec – lipiec 2023 – Harmonogram


Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2023 r. , 2023 LATO.

 Formuła 2019

 część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

Formuła 2017

część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/1B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017.pdf

część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

Formuła 2012

część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/1A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012.pdf


Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2023  r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji  czerwiec – lipiec 2023 r.  do dnia  05   kwietnia  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u  kierownika szkolenia praktycznego lub w formie  elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru od 7 kwietnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy
ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. – 26 maja 2023 r.


Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w poprzednich sesjach, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec –lipiec 2023 r. do dnia 07 lutego 2023 r.

Natomiast w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 r.-Zima – do 07 kwietnia 2023 r.

Deklarację należy złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2023 r., Zima 2023r.

Formuła 2012
część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012.pdf

Formuła 2017
część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

Formuła 2019
część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf


Komunikat OKE

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2023, potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie  lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Opłata za egzamin


Szkolny harmonogram egzaminu zawodowego – Sesja 1, styczeń – luty 2023r.

Absolwenci oraz  uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów  zawodowych o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty 2023,  formuła 2017 i formuła 2019. Harmonogram egzaminów w sesji 1, styczeń – luty –  2023  znajduje się na szkolnej stronie internetowej, w zakładce – Egzamin zawodowy – Harmonogram egzaminu zawodowego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego o zapoznanie się z ze szkolnym harmonogramem egzaminu zawodowego – sesji 1 styczeń – luty 2023r. – Harmonogram egzaminu zawodowego


Odbiór świadectw i dyplomów!
Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022 będzie możliwy od 7 września 2022 r. od godziny 10:00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.
Zapraszamy z dowodem osobistym!

Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji styczeń – luty 2023 r.do dnia 12 września 2022 r. Deklarację będzie należy złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Absolwenci i uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 2, czerwiec – lipiec 2022, formuła 2012,formuła 2017 i formuła 2019. Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2022 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy – harmonogram egzaminu zawodowego.
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022r.
Formuła 2012,2017
część pisemna:
część praktyczna:
Formuła 2019
część pisemna:
część praktyczna:

Komunikat dotyczący wyników egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń- luty 2022, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. do dnia 05. kwietnia 2022 r. u kierownika praktycznej nauki zawodu, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Deklaracje należy złożyć w formie pisemnej w szkole lub w formie elektronicznej, przesyłając skan na adres OKE w Gdańsku. Osoby, które zdały egzamin proszone są o odbiór zaświadczeń i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów zawodowych o zapoznanie się z ze szkolnym harmonogramem zdawania egzaminu zawodowego w Sesji 2, czerwiec – lipiec 2022 – Harmonogram egzaminu zawodowego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się z ze szkolnym harmonogramem zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2022 – Harmonogram egzaminu w zawodzie.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.
Formuła 2012, formuła 2017, formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022
Formuła 2012, formuła 2017
Formuła 2019

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Formuła 2012, formuła 2017
część pisemna
część praktyczna
Formuła 2019
część pisemna
część praktyczna

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r – formuła 2012 i formuła 2017 CZĘŚĆ PISEMNACZĘŚĆ PRAKTYCZNA


W związku z sytuacją pandemiczną CKE wprowadziła możliwość zmian w planowaniu egzaminów na sesję styczeń-luty 2021. Szczegóły znajdziecie w PIŚMIE DYREKTORA CKE.


Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty  2022, formuła 2012 i formuła 2017. Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty  2022 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy – Harmonogram egzaminu w zawodzie.


Komunikat OKE

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2022, potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie  lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.):

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019


FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W ROKU 2020

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE