Informacje o praktykach

Home / Dla ucznia / Praktyki zawodowe / Informacje o praktykach

Praktyki zawodowe są przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

Praktyki  zawodowe  dla wszystkich uczniów technikum  organizowane są  przez  Szkołę. Istnieje możliwość, aby uczniowie mogli wskazać miejsce odbywania praktyk zawodowych. W trakcie indywidualnego szukania miejsca odbywania praktyki należy pamiętać o wymogu zgodności z kierunkiem kształcenia w zawodzie. Uczniowie zgłaszający propozycje miejsca praktyki są zobowiązani do podania na piśmie pełnych danych adresowych firmy, w celu sporządzenia umowy o praktykę. Samodzielne poszukiwanie zakładu pracy jest wartościowym doświadczeniem przydatnym na przyszłym rynku pracy.

Wybierając miejsce praktyki zawodowej należy wziąć pod uwagę:
– możliwości i zakres sprawdzenia umiejętności i wiedzy nabytej w szkole,
– czy jest to firma, która pozwoli poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe?
– czy jest to firma, w której chciałbyś pracować?
– czy dojazd jest dla Ciebie dogodny?

Samodzielne poszukiwanie zakładu pracy może być zaakceptowane wówczas, gdy siedziba znajduje się w obrębie zamieszkania i dogodnego dojazdu.

W przypadku przydzielenia miejsca praktyki przez szkołę nie będzie możliwości dokonania zmiany miejsca jej odbywania.

W trakcie odbywania praktyki uczniowi nie przysługuje wynagrodzenie.