Zajęcia Ratownictwa Wodnego

Od września na nakielskiej Pływalni Naquarius prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne pt. SPORTOWO I TURYSTYCZNIE WRACAMY DO FORMY PO COVIDOWYM
ROKU SZKOLNYM. Uczniowie nakielskiego Staszica w ramach realizacji
grantu uczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy w wodzie i na
lądzie, opanowania umiejętności holowania osoby zmęczonej oraz
używania sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego.

Na dzisiejszym szkoleniu młodzi adepci ratownictwa poznawali skoki
ratownicze i zasady używania koła ratunkowego.

Projekt zajęć pozalekcyjnych realizowany jest w ZS im S. Staszica w
Nakle i otrzymał wsparcie Powiatu Nakielskiego w ramach konkursów na
organizację zajęć pozalekcyjnych. Autorami projektu są nauczyciele
wychowania fizycznego Marcin Kuliński i Michał Stachowski.