Za mundurem… – o możliwości podjęcia pracy w policji

20.04.2023 r. uczniowie kończący szkołę wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Celem zajęć było przedstawienie procesu rekrutacyjnego oraz omówienie możliwości jakie daje świadczenie tego typu pracy.  Zaproszeni goście szczegółowo omówili elementy istotnie podnoszące szansę na zatrudnienie w policji. Zdobyta w ten sposób wiedza zwiększy świadomość młodzieży dotyczącą zasobów rynku pracy.

                                                                                                                                              Aleksandra Włodarek