Wyjątkowe obchody Europejskiego Dnia Języków

6 października odbyła się pierwsza powiatowa gra terenowa zorganizowana przez nauczycielki języka niemieckiego należące do sieci nauczycieli prowadzonej przez doradczynię metodyczną przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W obchody EDJ włączyły się germanistki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, Zespołu Szkół im. S. Staszica, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu.

Uczniowie podzieleni zostali na grupy w taki sposób, aby każda składała się z przedstawicieli wszystkich szkół. Podział ten sprzyjał integracji i wymianie doświadczeń.  Uczestnicy gry musieli zmierzyć się z ośmioma zadaniami. Były to zadania sprawdzające ich wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego oraz angielskiego.

Do współpracy doradczyni metodyczna, Joanna Betscher, zaprosiła Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, Nakielski Dom Kultury oraz lokalnych przedsiębiorców: firmę logistyczną 4Line oraz panią Annę Ligman, która prowadzi zakład fryzjerski.

Uczniowie, komunikując się w językach niemieckim i angielskim, musieli m.in. umówić się na strzyżenie, zamówić transport mebli, zdobyć pamiątkę z Wydziału Rozwoju Starostwa Nakielskiego, czy też zdobyć informacje na temat wyremontowanej sali kinowej. Po wykonaniu zadań komunikacyjnych, na każdą grupę czekały kolejne wyzwania – tym razem były to ćwiczenia leksykalno-gramatyczne kryjące się w kodach QR.

Zwycięska grupa oraz pozostali uczestnicy zabawy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią i przygotowane przez Wydział Rozwoju. Po zakończonej zabawie uczniowie zaproszeni zostali na poczęstunek – pizzę w przeróżnych odmianach. Poczęstunek ufundowany został przez dyrektorów wszystkich uczestniczących w zabawie szkół: panią Małgorzatę Ciechanowską, pana Pawła Darula, Dariusza Jana Betschera oraz pana Kazimierza Toczko.

Inicjator imprezy, Joanna Betscher oraz wszystkie nauczycielki: pani Rozalia Wencel, Katarzyna Łapińska, Monika Pilarska, Justyna Jamnik-Bojewska, Joanna Rosińska-Bury oraz Aleksandra Składanowska pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu tego eventu zgadzając się na zaproszenie młodzieży do zarządzanych przez siebie instytucji i firm oraz przeprowadzili z uczniami rozmowy w językach obcych. Dziękujemy Staroście Nakielskiemu – panu Tadeuszowi Sobolowi, dyrektorowi NOKu – panu Michałowi Dubkowskiemu, pracownicy Starostwa Nakielskiego – pani Emilii Marach, właścicielce salonu fryzjerskiego – pani Annie Ligman oraz pracownikom firmy 4Line, zwłaszcza panu Grzegorzowi Konickiemu.

Tekst: Joanna Betscher