Właściwe dycyzje

W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w dniu 01.12.22 r. 10 grup uczestniczyło w spotkaniu z Panią Agnieszką Goździewską-Nowak, reprezentantką Politechniki Bydgoskiej. Prowadząca spotkanie przedstawiła młodzieży czynniki mające znaczny wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zachęcała również do podejmowania właściwych dla każdego decyzji, zgodnych z zainteresowaniami i jednocześnie mających odniesienie do rynku pracy.

Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni oraz zobaczyć na własne oczy działanie metody 5 S Lean (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina), stosowanej w zarządzaniu. Pokaz polegał na wykonaniu tego samego zadania przy dwóch różniących się stanowiskach. Wyniki eksperymentu były oczywiste i łatwe do przeliczenia pod względem wydajności podejmowanych działań. Najprościej mówiąc metoda ta pozwala na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań i może być stosowana zarówno w miejscu pracy jak i w życiu codziennym.