Warsztaty umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy