W Staszicu czuć już świąteczna atmosferę!

Dnia 11 kwietnia odbyły się obrady komisji konkursowej, której zadaniem był wybór prac do nagród w wewnątrzszkolnym konkursie „Kartka z przesłaniem”. Ostatecznie na konkurs zgłoszono 60 prac, z których jury wyłoniło 3 nagrody. Prace oceniane były przede wszystkim pod kątem zgodności z regulaminem.


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie wykonując piękne kartki i gratulujemy zwycięzcom!

Agata Mazurkiewicz
Agnieszka Poskrop