Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022-2023

01. września 2022 r. odbyły się uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego. O godzinie 8.00 spotkali się uczniowie klas starszych (II-IV), natomiast o godzinie 10.00  uczniowie klas pierwszych. Naukę w Staszicu  170 uczniów klas pierwszych, którzy uczęszczać będą do 6 oddziałów:

klasa 1a – liceum ogólnokształcące, wychowawca mgr Wioletta Traczyk,
klasa 1 b – technikum kształcące w zawodzie technik organizacji turystyki – mgr Karol Lizak,
klasa 1 c – technikum kształcące w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości – mgr Milena Felska,
klasa 1 d – technikum kształcące w zawodzie technik reklamy – mgr Izabela Kraińska,
klasa 1 e – technikum kształcące w zawodzie technik informatyk – mgr Tomasz Suty,
klasa 1 f – technikum kształcące w zawodzie technik logistyk – mgr Agnieszka Melińska,

a kolejnych 589 będzie ją kontynuowało w klasach starszych.

Swoją obecnością społeczność Staszica zaszczycili: Pan Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Pan Andrzej Niedbała – przedstawiciel prezydium rady rodziców oraz przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Nakle n. Not. w osobach Pana Tomasza Kokoszewskiego oraz Pani Justyny Gruntkowskiej.

Po raz pierwszy w historii szkoły utworzona została klasa patronacka, której powstanie jest efektem wieloletniej, owocnej współpracy naszej szkoły z nakielskim Bankiem Spółdzielczym. Uczniowie klasy 1 c będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników Banku, a najlepsi otrzymają specjalne stypendium.

Wszyscy mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny będziemy mogli bez zakłóceń spędzić w murach szkoły.

Uczniom życzymy samych sukcesów, a za tegorocznych maturzystów w sposób szczególny trzymamy kciuki.

Zdjęcia udostępnione przez www.kurier-nakielski.pl