Uczniowie Staszica na spotkaniu z doradcą zawodowym PUP

Niezmiernie istotnym dla młodych ludzi, szczególnie kończących szkołę średnią jest aktualna sytuacja na rynku pracy.  Aby jak najlepiej rozeznać się w tendencjach zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy, w dniu 9 kwietnia 2024 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkali się w auli szkolnej  z doradcą zawodowym – pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – panią Moniką Piotrowską. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o warunkach odbycia stażu za pośrednictwem urzędu pracy, jak również poznać czym są bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zasiedlenie, a także jaką kwotę dofinansowania i na jakich warunkach można obecnie otrzymać na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Od tej pory uczniowie Staszica urząd pracy nie tylko kojarzą z przeglądaniem ofert pracy, ale także z różnymi formami wsparcia finansowego i aktywizacji osób bezrobotnych.

Spotkanie z pracownikiem PUP odbyło się w ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pn.  „Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszicu” finansowanych przez organ prowadzący – Powiat Nakielski, którego koordynatorkami są Grażyna Kinderman i Justyna Jamnik-Bojewska. Do projektu włączyły się nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Marzena Lewandowska, Małgorzata Fedec i Monika Pasieka.

Materiał: Grażyna Kinderman