Uczeń “Staszica” w Olimpiadzie Filozoficznej

Trwa XXXV edycja Olimpiady Filozoficznej. To jeden z najstarszych
i najtrudniejszych ogólnopolskich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół średnich, organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. W tegorocznych zmaganiach z powodzeniem uczestniczy Paweł Majcher, maturzysta z nakielskiego „Staszica”.

Warunkiem przystąpienia do Olimpiady było pisemne opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu nauk filozoficznych, podanych przez organizatorów. Pracę należało sporządzić zgodnie z zasadami metodologicznymi, jakie obowiązują przy tworzeniu publikacji naukowych. Szczególną wagę komisja konkursowa przywiązywała do oryginalności propozycji rozwiązania problemów filozoficznych i merytorycznej argumentacji tez. Temat wybrany przez Pawła Majchera dotyczył aksjologii wojny, z którą aktualnie zmaga się cały cywilizowany świat. To właśnie tragedia, jakiej doświadcza naród ukraiński, stała się głównym motywem napisania rozprawy filozoficznej. W pracy poruszone zostały m. in. kwestie dotyczące etycznej oceny wojny, sposobów zapobiegania wojnom i wszelkim konfliktom zbrojnym. Młody filozof „Staszica” w swoim artykule podjął także rzeczową polemikę z największymi umysłami w dziejach, którzy poruszali podobną tematykę.

Praca Pawła Majchera została bardzo wysoko oceniona przez jury, dzięki czemu uzyskał on kwalifikację do II etapu konkursu, który będzie się składał z dwóch części – pisemnej i ustnej z zakresu całej filozofii. Warto podkreślić, że Paweł Majcher ma już
w swoim dorobku publikacje literackie, natomiast po zakończeniu olimpiady po uzyskaniu zgody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego praca konkursowa zostanie opublikowana na internetowej stronie „Staszica”.