Technik ekonomista i technik rachunkowości ze Staszica pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią podpisano uroczyście umowę pomiędzy placówką, a Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią. Utworzona została Klasa Patronacka w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Sobol starosta nakielski, Sebastian Stożek prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Alina Kołcz, Wojciech Gawlak wiceprezesi Zarządu Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Justyna Gruntkowska dyrektor Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Tomasz Kokoszewski koordynator z ramienia Banku Spółdzielczego, Dariusz JanBetscher dyrektor Zespołu Szkół w Nakle nad Notecią oraz koordynatorzy z ramienia szkoły Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz. Oprawę uroczystości przygotował Samorząd Uczniowski z opiekunem Karolem Lizakiem.

Umowa Patronacka jest efektem porozumienia stron, które dostrzegły możliwość dalszej, sformalizowanej i wzajemnej współpracy  w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego i zapewnienia jego wysokiej efektywności.

Bank Spółdzielczy od lat wspiera szkołę, poprzez wspólny udział w wielu przedsięwzięciach.

W Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią technikum ekonomiczne i technikum  rachunkowości są szkołami z wielkimi tradycjami. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, szkoła od nowego roku szkolnego 2022/2023 będzie realizowała następujące rozszerzenia: języka angielski i drugi przedmiot do wyboru. Znajomość języka angielskiego zapewnia lepszy dostęp do prestiżowych stanowisk, ale też sprawdza się na co dzień – poszerza dostęp do informacji, kultury, sztuki, ułatwia swobodniejsze podróżowanie, poszerza horyzonty, pozwalając na komunikowanie się z ludźmi innych narodowości.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. W myśl zasady: Szkoła dla biznesu- Biznes dla szkoły.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz