Szkolny harmonogram – Sesja 2 czerwiec-lipiec 2022

Absolwenci i uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 2, czerwiec – lipiec 2022, formuła 2012, formuła 2017 i formuła 2019. Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2022 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy – harmonogram egzaminu zawodowego.
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

LISTY ZDAJĄCYCH

CZĘŚĆ PRAKTYCZNACZĘŚĆ PISEMNA
KWALIFIKACJA
SPL.01lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
EKA.04lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
HGT.07lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
lista 5
PGF.07lista 1
lista 2
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
INF.02lista 1
lista 2
lista 3
lista 1
lista 2
lista 3
lista 4
TG.14lista 1lista 1
AU.35lista 1lista 1
TG.15lista 1
lista 2
lista 3
lista 1
AU.32lista 1
lista 2
lista 1
AU.30lista 1lista 1
AU.36lista 1lista 1
EE.09lista 1lista 1
E.14lista 1lista 1
EE.08lista 1