Sukces uczennic „Staszica” – XIII Samorządowe Forum Młodzieżowe

19 listopada b.r. w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Bydgoszczy odbyła się konferencja z udziałem młodzieży i nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcona ważnym problemom społecznym pod hasłem „Stop agresji – tak kulturze”.

Tegorocznej edycji forum przyświecały obchody 40.rocznicy Bydgoskiego Marca ’81 – dramatycznych wydarzeń, które wywarły wpływ na ogólnokrajowy kryzys społeczno-polityczny tamtych lat i stanowiły przełom w działalności ówczesnej „Solidarności”, zwłaszcza w upominaniu się o prawa rolników. Dramatyzm tamtych wydarzeń polegał na brutalnym usunięciu przedstawicieli mieszkańców wsi z obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej, które odbywały się w Bydgoszczy 19 marca 1981 r.

Te historyczne wydarzenia stanowiły punkt wyjścia do licznych refleksji społeczno-politycznych, z jakimi podzielili się uczestnicy młodzieżowej konferencji. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 1a – Zuzanna Brach i Laura Redlak, których wystąpienie dotyczyło poszukiwania istoty życia społecznego. Prelegentki zwróciły uwagę na konieczność powrotu do klasycznej idei solidarności jako warunku życia społecznego
i wspólnotowego.

Wszystkie wystąpienia młodych uczestników konferencji zostały ocenione przez jury i ostatecznie naszemu zespołowi przyznano II miejsce, doceniając oryginalność prezentacji i nowatorskie ujęcie tematu. Warto podkreślić, że już od wielu lat praca naukowa i zaangażowanie społeczne uczniów „Staszica” spotykają się z uznaniem komisji konkursowej Forum.

Szczególne podziękowania należą się p. Witoldowi Szarszewskiemu za dostarczenie solidnej porcji wiedzy historycznej na temat kryzysu bydgoskiego, a także p. Sławomirowi Chmielewskiemu za wsparcie multimedialne.

T.M.