“Sto twarzy Aleksandry Piłsudskiej”

Aleksandra Piłsudska to jedna z patronów roku 2023.

Biblioteka w związku z sześćdziesiątą rocznicą śmierci (31. marca) żony Józefa Piłsudskiego zaproponowała uczniom konkurs plastyczny.

Praca (portret) miała pokazywać tę postać w wybranej roli życiowej np. jako żonę Józefa Piłsudskiego, matkę, rewolucjonistkę, sufrażystkę.

Format i technika pracy były dowolne.

Za udział w konkursie dziękuję 13 osobom.

Nagrodzone zostały prace:

Joanny Stasiak z klasy 1c – I miejsce

Zuzanny Gamalskiej z klasy 4aP – II miejsce

Julii Szczesniak z klasy 2a – III miejsce

Wszystkie prace można obejrzeć w bibliotece. Serdecznie zapraszam, a młodzieży gratuluję!

Agnieszka Poskrop