Revas w Staszicu

Branżowe Symulacje Biznesowe (Revas) to narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny. Revas to innowacyjne narzędzie do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiające podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych mających wpływ na rozwój wirtualnej firmy w wybranej branży.

Klasy biorące udział w projekcie Revas:
klasa 2eP – technikum kształcące w zawodzie technik – Serwis IT
klasa 3cP – technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista – symulacja Biuro rachunkowe
klasa 3eP – technikum kształcące w zawodzie technik – Serwis IT
klasa 3aP – liceum ogólnokształcące – symulacja – Restauracja

W ZS im. S. Staszica 9 nauczycieli uzyskało tytuł Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych, symulacje są wykorzystywane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotach zawodowych. Koordynatorem współpracy z Revas jest M. Fedec.

Na zdjęciach klasa 3cP.