Regulamin projektu “Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”