„Praktyka czyni mistrza” – druga rekrutacja

Informujemy, że Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią rozpoczyna rekrutacje do projektu finansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Praktyka czyni mistrza”. Nabór dotyczy drugiej czterotygodniowej mobilności, która zostanie zrealizowana od 27.02.2022 r.
do 26.03.2022 r
. w Hiszpanii. Aplikować mogą uczniowie klas III ZS im. S. Staszica kształcący się na kierunkach technik informatyk, technik ekonomista oraz technik reklamy, którzy w roku szkolnym 2021/2022 realizują szkolne praktyki zawodowe.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony Szkoły: staszic.info.pl zakładka ERASMUS+ lub strony Fundacji Staszica fwe.naklo.pl i przesłać wypełniony na adres: fundacjastaszica@wp.pl w terminie do
12 listopada 2021 r. 

Wyjazdy stażowe dla osób zakwalifikowanych zastąpią szkolne praktyki zawodowe.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Szkoły oraz u koordynatorów za pomocą platformy Teams:

– Paweł Gorecki, Zuzanna Rogalska

Projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Wartość projektu: 109 192 EuroAsystent koordynatora Zuzanna Rogalska