Praktyka czyni mistrza

W dniu dzisiejszym odbył się meeting za pomocą platformy zoom pomiędzy Hiszpańskimi przedstawicielami, a uczestnikami pierwszej tury projektu Erasmus+ „Praktyka czyni mistrza”. Rozmowy odbywały się w języku angielskim i ich celem było poznanie uczestników oraz lepsze dopasowanie firm, do których zostaną przydzieleni na staże.
Do Granady grupa uczniów z kierunków technik logistyk, ekonomista
i reklamy wyleci już za 10 dni.

Projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe
Wartość projektu: 109 192 Euro
Asystent koordynatora
Zuzanna Rogalska