Pożegnanie Maturzystów 2023

Jak powszechnie wiadomo, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i tak też stało się z czteroletnim okresem nauki w Staszicu w przypadku tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Z tej okazji w piątek 28 kwietnia o godz. 12:00 w hali sportowej Staszica odbyła się uroczystość zamykająca ten etap edukacji uczniów sześciu klas czwartych: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. W wydarzeniu wzięli udział: pan dyrektor Dariusz Jan Betscher, pani wicedyrektor Magdalena Gapińska, przedstawiciel Rady Rodziców pani Małgorzata Skubiszewska, szef Fundacji Wspierania Edukacji im. Ks. Staszica pan Paweł Gorecki, wychowawcy klas maturalnych: pani Sandra Kurdynowska klasa 4aP, pani Dorota Banaszak klasa 4aG, pan Wojciech Tyborski klasa 4bG, pani Monika Daniel klasa 4cG, pani Magdalena Gapińska klasa 4dG i pani Justyna Narożna klasa 4eG oraz oczywiście tegoroczni maturzyści, spośród których wyróżnione osoby pojawiły się na miejscu w towarzystwie swoich rodziców. Wydarzeniu przygotowanemu przez Samorząd Szkolny przewodniczył pan dyrektor wspierany przez panią wicedyrektor, która przeprowadziła uroczyste ślubowanie maturzystów na zakończenie ich nauki w szkole. Jedną z części tego wydarzenia były również występy artystyczne uczennic naszej szkoły – Wiktorii Mazgaj i Martyny Lepczyńskiej, które przy akompaniamencie pana Sławomira Chmielewskiego, wykonały dla zgromadzonych piosenki „Długość dźwięku samotności” zespołu Myslovitz oraz „Chwytaj dzień” Zbigniewa Wodeckiego i Kayah. W trakcie uroczystości, tradycyjnie odbyło się wręczenie świadectw, listów pochwalnych i nagród książkowych absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w trakcie czteroletniej edukacji w szkole, ich rodzice otrzymali również listy gratulacyjne. Najlepsi sportowcy Staszica zostali uhonorowani specjalnymi pamiątkowymi statuetkami za swoje osiągnięcia – wręczył je nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole pan Michał Stachowski. Tegoroczni maturzyści otrzymali też róże będące wyrazem życzeń powodzenia na egzaminach od klas rocznikowo o klasę młodszych. Teraz przed naszymi absolwentami wyzwanie, jakim są startujące od 4 maja egzaminy maturalne, które, o czym jesteśmy przekonani, zakończą się sukcesem i pozwolą na kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych. Trzymamy kciuki!