Podziękowania dla Pani Justyny Jamnik-Bojewskiej

W imieniu społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować p. Justynie Jamnik-Bojewskiej opiekunowi Samorządu Uczniowskiego za 3 letnią kadencję. W szczególny sposób dziękujemy jednak za ciepło, uśmiech, chęć pomocy i wiele życzliwości, których doświadczyliśmy.
Życzymy Pani, aby wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odgrywa w szkole.


Z wyrazami szacunku
Samorząd Uczniowski