Podpisanie umów z uczestnikami w ramach programu Erasmus+ w projekcie “Profesjonalna praktyka twoją szansą”. Tury 4-6