ÓSMOKLASISTO!

Już jutro, tj. 12. sierpnia 2020 r. rozpocznie się kolejny etap procesu rekrutacji. O godzinie 12.00 w hallu szkoły wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych. Nie są to listy ostateczne, czyli listy przyjętych. Jeśli nie znajdziesz swojego nazwiska na listach zakwalifikowanych, nie oznacza to, że nie dostaniesz się do naszej szkoły. Systemy rekrutacji poszczególnych powiatów nie są ze sobą skorelowane. Oznacza to, że uczniowie kandydujący na przykład do szkół bydgoskich mogą kandydować także do szkół nakielskich, niekoniecznie chcąc podjąć w nich naukę. Takie osoby również znajdą się na listach zakwalifikowanych. Jeśli osoby te nie potwierdzą woli nauki w danej szkole, automatycznie zwolnią miejsce dla tych, którzy znajdą się na listach rezerwowych.
Pamiętaj, że do 18. sierpnia musisz potwierdzić wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Potwierdzeniem woli nauki jest złożenie podpisu na liście zakwalifikowanych oraz dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty.
Sprawdzając listy zakwalifikowanych w szkole uważnie przeczytaj wszystkie komunikaty. Będą zawierały bardzo ważne informacje.
W razie pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły.