Odpowiedzialna młodzież – spotkanie z funkcjonariuszami policji

W ramach zajęć o charakterze profilaktycznym w Zespole Szkół im S. Staszica odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania młodzieży z funkcjonariuszami policji. Celem zajęć było przede wszystkim zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Poruszono również kwestie różnicy pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem,  omówiono środki wychowawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich.  Prowadzące spotkania nie pominęły ważnego zagadnienia jakim jest cyberprzemoc. Planowane są kolejne wizyty funkcjonariuszy policji w szkole.