Odbiór świadectw i dyplomów!

Odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje  zawodowe oraz  dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022 będzie możliwy od 7 września 2022 r. od godziny 10:00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Zapraszamy z dowodem osobistym !