Odbiór dyplomów zawodowych

Odbiór dyplomów zawodowych przez absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w dniu 26 kwietnia 2024 r. będzie możliwe po 10 maja 2024 r. tj. po przekazaniu ich przez OKE w Gdańsku.