Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszicu

W ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszicu” finansowanego przez Powiat Nakielski, 5marca 2024 r. ekonomiści z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią uczestniczyli w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Odbyła się ona w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Staszica reprezentowali: Joanna Stasiak, Nikodem Kowalczyk i Michał Wieremiejko, tworząc zespół, który konkurował z 19 najlepszymi  zespołami ze szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego.Uczestnicy rozwiązywali w ciągu 30 minut test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań.

Joanna, Nikodem i Michał wykazali się dużą wiedzą merytoryczną zajmując czołowe miejsce w województwie.

Do olimpiady uczniów przygotowywała Grażyna Kinderman – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Koordynatorkami projektu są: Grażyna Kinderman i Justyna Jamnik-Bojewska.